Dịch vụ Quảng cáo Google Adwords

Quảng cáo Adword là dịch vụ khai thác quảng cáo của Google thực hiện trên công cụ tìm kiếm và các website trong hệ thống liên kết. Và nó hoạt động dựa trên hình thức trả tiền cho mỗi nhấp chuột (CPC). [...]